Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Luvi Sp. z o.o.


Luvi sp. z o.o. (Firma) rozumiejąc rolę ochrony danych osobowych i prywatności dokłada starań, aby zapewnić im właściwy poziom bezpieczeństwa i ochrony. Niniejszą wiadomość przygotowaliśmy, aby poinformować Państwa w jaki sposób wykorzystujemy posiadane informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziecie tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Wam w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. 
Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nich usług. Firmy te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.


I. Zbierane dane osobowe i sposób ich wykorzystywania
W tej sekcji znajdziecie Państwo informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania danych przez Firmę.


1. Świadczenie usług

Świadczenie usług przez Firmę obejmuje następujące działania po stronie Firmy: zarządzanie danymi, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Państwa wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie spisu Klientów, oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni).
Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?
Dane kontaktowe;
Informacje o koncie Klienta;
Dane telefoniczne;
Dane adresu e-mail;
Dane pozyskane w punkcie sprzedaży;
Dane zebrane w związku z odwiedzaniem stron i aplikacji internetowych;

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:
Maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 6 lat i wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po upływie okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy dane?

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom chyba, że wynika to z przepisów prawa. Możemy udostępnić dane zaufanym podmiotom w sytuacjach kiedy jest to niezbędne do świadczenia naszych usług i wykonania umowy np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność kurierską czy instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

zawarcie i wykonanie umowy: np. Dane kontaktowe, których podanie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; Dane telefoniczne, Dane adresu e-mail;
wyrażona zgoda: np. Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie: np. Dane adresu e-mail lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
prawnie uzasadnione interesy Firmy: np. Informacje o koncie Klienta oraz Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, 

2. Tworzenia profilu Klienta

Profil Klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług i jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to oferowanie Państwu produktów i usług dostosowanych do potrzeb.

Profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:

Dane kontaktowe;
Informacje o koncie Klienta;
Dane telefoniczne;
Dane adresu e-mail;
Dane zebrane w punkcie sprzedaży.
Jeśli Państwo nie życzą sobie, abyśmy tworzyli profil Klienta w celu marketingu bezpośredniego możecie zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować o nowej ofercie. W każdym czasie możecie Państwo również zdecydować, czy chcecie otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Jednocześnie informujemy, że Firma nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Jeśli nie otrzymamy odmiennych dyspozycji, usuwamy profil klienta po wygaśnięciu umowy.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Prawnie uzasadnione interesy Firmy.


3. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą handlową, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Firma zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia danych.

II. Kontrola nad danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Państwu:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
- przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail,
- przetwarzanie Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Firmę rachunków i rozliczeń;
- przetwarzanie danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy w formie elektronicznej;
- włączenie Danych kontaktowych do spisu Klientów;
Możecie Państwo wyrazić albo cofnąć zgodę w punkcie sprzedaży, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej

prawo do wniesienia sprzeciwu:
- w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Państwa profilu klienta;
- na tworzenie Państwa profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego;

prawo do wglądu i sprostowania:

– danych, jeśli Państwa dane znajdujące się w posiadaniu Firmy są niedokładne lub niekompletne;
- danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

A także:
- usunięcia danych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Firma nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
- przenoszenia danych udostępnionych nam w formacie do odczytu;

Ze swoich uprawnień możecie Państwo skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w punkcie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Firma w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Państwa żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
W celu realizacji Państwa żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Państwa tożsamości, aby Państwa dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Państwa żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Firma może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


III. Przydatne dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest: Luvi sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, ul. Przemysłowa 24, 21-100 Lubartów.
Organ nadzoru ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Waluty
więcej więcej
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl