Skip to main content

GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO FIRMY LUVI SP. Z O.O.”

“LUVI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Tytuł projektu „GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO FIRMY LUVI SP. Z O.O.”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku usługowego poprzez obniżenie kosztów ogrzewania oraz kosztów energii elektrycznej w zakresie objętym audytami. Na poziomie oddziaływania celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska. W wyniku realizacji projektu zmniejszy się energochłonność obiektu oraz związane z tym zapotrzebowanie na energię końcową. Cele szczegółowe: – obniżenie kosztów ogrzewania budynku,

– poprawa stanu technicznego budynku,

– poprawa warunków panujących w pomieszczeniach,

– efektywne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

– zmniejszenie strat ciepła

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową. Identyfikacja zestawu działań została wykonana na podstawie audytu energetycznego. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku usługowego, usytuowanego w miejscowości Lubartów,

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 866 557,21 PLN

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 333 164,98

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19