Skip to main content

CAPARREGHINI

cap-arreghini
CAP Arreghini działa w branży budowlanej, produkcyjnej i dekoracyjnej, oferując trafne i konkretne rozwiązania w celu ochrony i zachowania funkcji oraz wizerunku budynków, konstrukcji i maszyn na przestrzeni czasu. Poprzez badania technologiczne i ciągłe doskonalenie standardów jakości, CAP Arreghini SpA odpłaca się za zaufanie okazywane przez wszystkich zaangażowanych: od pracowników po partnerów, od dostawców po dystrybutorów, od aplikatorów po użytkownika końcowego.