Skip to main content

Kotwa chemiczna Mapefix VE sf 300ml Mapei

SKU: 2039 Producent: MAPEI
Udostępnij:

Tytuł: Kotwa chemiczna Mapefix VE sf 300ml Mapei
Opis: Kotwa chemiczna Mapefix VE sf 300ml Mapei to niezawierająca styrenu żywica hybrydowa do kotwienia strukturalnego. Produkt ten cechuje się szybkością twardnienia oraz odpornością chemiczną, co sprawia, że jest idealny do kotwienia na powierzchniach poziomych, pionowych, w spadku i w pozycji sufitowej. Kotwa chemiczna Mapefix VE sf 300ml Mapei może być stosowana w każdym typie materiału budowlanego, suchym i mokrym, również w obszarach aktywnych sejsmicznie.

Korzyści:
– Szybkość twardnienia
– Odporność chemiczna
– Możliwość stosowania w każdym typie materiału budowlanego, suchym i mokrym
– Możliwość stosowania w obszarach aktywnych sejsmicznie

Dane techniczne:
– Odpowiednie podłoża: wszystkie lite i perforowane podłoża, takie jak beton i jego pochodne, cegła, mur mieszany, drewno i skały.
– Zalecana metoda wykonywania odwiertów: świdrem, młotem pneumatycznym, odwierty rdzeniowe, odwierty techniką diamentową.
– Dopuszczalne warunki podłoża: czyste, suche, wilgotne, mokre lub zanurzone w wodzie.
– Maksymalny czas użytkowania przy +20°C: 30 min.
– Całkowite utwardzenie przy +20°C: po 10 godz. (suche podłoże); po 20 godz. (mokre podłoże).
– Zalecana średnica pręta: od M8 do M30; od Ø8 do Ø32.
– Nakładanie: poprzez wyciskanie kartusza przy użyciu pistoletu.
– Przechowywanie: 12 mies. (300 ml) lub 18 mies. (420 ml), w temperaturze od +5°C do +25°C.
– Opakowania: specjalny kartusz o pojemności 300 lub 420 ml.
– Przy wyciskaniu odpowiednim pistoletem produkt miesza się we właściwej proporcji – składników nie trzeba dodatkowo mieszać.